Modlitwa
za wstawiennictwem błogosławionego o. Marii Eugeniusza OCD

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że dałeś Kościołowi błogosławionego ojca Marię Eugeniusza od Dzieciątka Jezus. Szedł on przez życie zjednoczony z Chrystusem, uległy Duchowi Świętemu, którego nazywał swoim „Przyjacielem”. Żył w pełni łaską Karmelu w kontemplacji, zaangażowaniu misyjnym i w zawierzeniu Maryi, Matce Bożej Życia.

Daj nam, abyśmy jak on, odkrywali głębię Twojej miłości i trwali w modlitwie, by stać się świadkami Twego Miłosierdzia.

Udziel nam przez jego wstawiennictwo łaski, o którą Cię prosimy … Spraw, aby jego nauczanie dotarło do wszystkich, którzy potrzebują tego na drodze wiary i jeśli taka jest Twoja wola, pozwól, aby pewnego dnia został kanonizowany, na chwałę Twego Imienia i dla dobra Twego ludu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwę można połączyć z rozważaniami zamieszczonymi poniżej tworząc nowennę do bł. o. Marii Eugeniusza
Dzieła
(przetłumaczone na język polski)
"Chcę widzieć Boga"
i "Jestem córką Kościoła"
- to najważniejsze dzieła o. Marii Eugeniusza, zawierające sumę duchowości karmelitańskiej. W oryginale francuskim stanowią jedną pozycję.